logo_27.jpg, 81kB

PRA neboli Progresivní Retinální Atrofie (Progressive Retinal Atrophy)

Co je PRA?

Progresivní atrofie sítnice (pokračující úbytek sítnice oka) je dědičné onemocnění, které postihuje mnoho plemen psů, ale u kolií se v současné době vyskytuje mnohem méně něž před několika lety. Nedá se léčit a stav často vede až k naprosté slepotě. Bohužel příznaky tohoto onemocnění se u některých jedinců mohou projevit až ve vyšším věku i sedm až devět let.

Jde o defekt oka, kdy vrstva buněk sítnice postupně degeneruje. Štěňata zpočátku vidí zcela normálně, později se u nich projevuje šeroslepost a s postupující chorobou zcela oslepnou. Prvotním příznakem nemoci je, že postižený jedinec přestává vidět za šera, proto se bojí vyjít za šera ven, kde se hůře orientuje. Později přestává vidět i za denního světla, až úplně oslepne. Pokud však zvíře zůstává ve známém prostředí, se svým handicapem se dokáže poměrně dlouho vyrovnávat. PRA se může projevit v prvním, ale také ve třetím či čtvrtém roce života. Proto je vyloučení postižených zvířat z chovu obtížné. Tato choroba dosud není léčitelná a nelze ji dokonce ani dočasně zastavit či utlumit. Znak PRA se dědí autosomálně recesivně, což znamená, že i očividně zdravý pes může být přenašečem této choroby. Potomci takového psa proto mohou také nést tento vadný gen. Čistě fenotypicky proto nelze rozhodnout, zda je zvíře přenašečem této dědičné choroby či ne. PRA je možné diagnostikovat již ve stáří 6 - 12 týdnů pomocí elektroretinogramu, oftalmoskopicky od 4 měsíců.

Typy PRA?

PRA – periferní
Jedná se o defekt oka, kdy vrstva buněk sítnice postupně degeneruje. Degenerace sítnice začíná na obvodu a postupně se rozšiřuje do centrálních částí. Postižený jedinec přestává vidět za šera, později i za denního světla. Proces postupuje pomalu a může trvat měsíce i roky. Choroba se často pozná až ve vyšším věku.

PRA – centrální
Druhá forma atrofie sítnice oka je popisována jako centrální. Od předchozí formy se výrazně odlišuje. NENÍ doprovázena šeroslepostí; naopak psi často vidí lépe za šera než za denního světla, mají značné potíže v periferním vidění. Degenerace sítnice začíná v centrální oblasti. Defekt se postupně zhoršuje. Příznaky onemocnění se obvykle objevují 3 - 6 let. Změny na sítnici mohou být pozorovány při podrobnějším vyšetření ve stáří 18 měsíců až 2 let.

Všichni psi pozitivně testovaní na toto onemocnění by měli být neodkladně vyřazeni z chovných programů.

Další výborné články o PRA naleznete zde nebo zde.


Zdroj: www.planetarough.wz.cz, www.smooth-collie.cz, www.shelties.ic.cz